آموزش انواع ادوات موسیقی(آموزش های سنتی و جهانی)

آموزش ریتم نوازی گیتار سطح پیشرفته

آموزش ساز ساکسیفون سطح مقدماتی

40,000 تومان

آموزش ساز فلوت سطح مقدماتی

40,000 تومان

آموزش ساز کیبورد سطح پیشرفته

40,000 تومان

آموزش ساز کیبورد سطح مقدماتی

40,000 تومان

آموزش گیتار الکتریک سطح مقدماتی

40,000 تومان

آموزش گیتار فلامینگو سطح مقدماتی

40,000 تومان

آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته

40,000 تومان