آموزش دروس پایه یازدهم کلیه رشته ها

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آموزش آمار و احتمال یازدهم

35,000 تومان
آموزش آمار و احتمال یازدهم روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی تدریس تمام و جز به جزء کتاب درسی

آموزش زبان انگلیسی یازدهم

35,000 تومان
آموزش زبان انگلیسی یازدهم Lesson1: Saving nature Get ready   Introduction to the lesson Conversation    Visiting the museum of the

آموزش ریاضی یازدهم هنرستان به همراه نسخه اندروید

50,000 تومان
آموزش ریاضی یازدهم هنرستان آنچه در این مجموعه خواهید آموخت فـهـرسـت تابـع :  اول پـودمـان – رابطۀ بیـن کمیـت ها  – مفهــوم

آموزش ریاضیات و آمار سال یازدهم

40,000 تومان
آموزش ریاضیات و آمار سال یازدهم آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: ۱ – معرفی استاد ۲- گزاره ها و