کلیه آموزش های دروس پایه هشتم (دوم متوسطه)

میشا و کوشا هشتم دبیرستان

80,000 تومان

آموزش جامع علوم تیزهوشان پایه هفتم هشتم نهم

95,000 تومان

آموزش تصویری عربی سال هشتم

45,000 تومان

آموزش تصویری علوم سال هشتم

45,000 تومان

آموزش تصویری ریاضی سال هشتم

85,000 تومان

آموزش تصویری زبان سال هشتم

65,000 تومان

ریاضی تیز هوشان (پایه هفتم هشتم نهم)

آموزش کلیه دروس هشتم

60,000 تومان