آموزش دروس پایه دهم کلیه رشته ها

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آموزش زیست شناسی سال دهم

45,000 تومان

بیش از ۱۹۰۰ دقیقه آموزش

مدرس : محمد علی ملکی

آموزش عربی سال دهم رشته ریاضی و فیزیک و تجربی

35,000 تومان
آموزش عربی سال دهم رشته ریاضی و فیزیک و تجربی جامع تریـن منبـع بـا بهتریـن کیفیـت قابـل اجـرا در رایانـه

آموزش زبان انگلیسی سال دهم

35,000 تومان
آموزش زبان انگلیسی سال دهم آموزش طبق کتاب درسی همراه با حل تمرینات مهم و تشریح کتاب  توزضیح گرامر به

آموزش ریاضی سال دهم رشته ریاضی و فیزیک

60,000 تومان

مدرس : استاد نژاد مبشر

بیش از ۱۲۳ طبقه آموزش ریاضی ۱ به همراه نسخه اندروید

آموزش ریاضی سال دهم هنرستان

50,000 تومان

مدرس : یحیی حسین زاده

آموزش تصویری بیش از ۷۰۰ دقیقه

آموزش فلسفه و منطق دهم

35,000 تومان
آموزش فلسفه و منطق دهم آنچه در این مجموعه خواهید آموخت : درس اول: انسان و تفکر درس دوم: چگونه

آموزش شیمی دهم

40,000 تومان
آموزش شیمی دهم به همراه نسخه اندورید آنچه در این مجموعه خواهید آموخت: مقدمه – فصل اوّل: کیهان زادگاه الفبای