دسته‌بندی نشده

نحوه استفاده از کپچای گوگل در اندروید

نحوه استفاده از کپچای گوگل در اندروید

کپچای گوگل از وب سایت ها یا برنامه ها در برابر ترافیک های مخرب محافظت می کند.به احتمال خیلی زیاد شما،کپچا را در سایت ها دیده اید.شما با استفاده از SafetyNet که یک API است ، می توانید این قابلیت را در اندروید داشته باشید.استفاده از سرویس کپچا کاملا رایگان است.در صورتی که کاربری مشکوک به روبات یا عمل مخربی باشد ، کپچای گوگل آن را حل خواهد کرد.

۱٫کپچای گوگل چگونه کار می کند؟

کپچای گوگل از طریق اعتبار سنجی بین برنامه شما و سرور SafetyNet این کار را انجام می دهد.

ابتدا باید یک کلید از طریق ثبت برنامه خود در SafetyNet بدست آورید. شما کلید سایت و کلید محرمانه را دریافت خواهید نمود.

کلید سایت در برنامه قرار گرفته و عمومی است. کلید محرمانه را باید بر روی سرور قرار داده و از افشای آن جلوگیری کنید.

در صورت نیاز ، کپچای گوگل درخواست می شود.بدین ترتیب کپچای گوگل برای کاربر مربوطه ظاهر می شود.

در این مرحله ارتباط با کپچای گوگل برقرار شده و پاسخ کاربر از طریق کلید سایت ارسال می شود.

پس از دریافت پاسخ کاربر ، باید از طریق کلید محرمانه سایت اعتبار سنجی انجام شود.

از برنامه موبایل ، پاسخ کاربر به سرور شما ارسال می شود. از سرور شما ، پاسخ مربوطه از طریق کلید محرمانه به سرور SafetyNet ارسال می شود.پس از تایید از سرور SafetyNet ، پیام موفقیت برای کاربر به نمایش در می آید.

۲٫دریافت کلید عمومی و محرمانه از SafetyNet 

برای دریافت کلیدهای لازمه ، مراحل زیر را دنبال کنید :

به صفحه ثبت نام کپچای گوگل رفته و در آنجا ثبت نام کنید . (در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید ، فقط کافی است برنامه خود را ثبت کنید.)

برای کلید خود یک نام وارد نمائید .(Label) شما می توانید نام برنامه یا وب سایت خود را در آنجا قرار دهید.

نوع کپچا را وارد نمائید.(ورژن ۲ یا ۳)

نام پکیج یا دامنه خود را وارد نمائید. (می توانید چندین نام داشته باشید)

شرایط و قوانین را پذیرفته و با وارد شدن به مرحله بعدی ، کلیدهای خصوصی و عمومی را در صفحه می بینید.

۳٫ایجاد پروژه جدید

از منوی File ⇒ New Project گزینه Basic Activity را انتخاب کنید. در زمان ایجاد پکیج خود ، از نامی که برای کپچای گوگل انتخاب کرده اید ، استفاده نمائید.

ویژگی safetynet را به build.gradle اضافه نموده و پروژه را ایجاد نمائید.همچنین ویژگی های  Volley and ButterKnife را نیز اضافه نمائید.از Volley برای ارسال درخواست HTTP برای سرور ما ، جهت تایید اعتبار کپچا در سمت سرور استفاده می شود.

build.gradle
dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:26.1.0'
 
  // SafetyNet reCAPTCHA
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-safetynet:11.8.0'
 
  // ButterKnife
  implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.8.1'
  annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.8.1'
 
  // Volley
  implementation 'com.android.volley:volley:1.1.0'
}

فایل های colors.xmlstrings.xml و dimens.xml. را به سند خود اضافه نمائید.

colors.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#۰۰bbd3</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#۰۰۹۷a7</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>
</resources>
strings.xml
<resources>
  <string name="app_name">reCAPTCHA</string>
  <string name="feedback">Feedback</string>
  <string name="hint_feedback">Enter your feedback here!</string>
  <string name="btn_send">Send Feedback</string>
  <string name="title_form">Send us some feedback!</string>
  <string name="desc_form">Have a suggestion? Fill out the form below and we’ll take a look!</string>
  <string name="message_feedback_done">Thanks for your feedback. We\'ll get back to you soon!</string>
</resources>
dimens.xml
<resources>
  <dimen name="activity_margin">۱۶dp</dimen>
</resources>

فایل layout خود را از main activity باز کرده (activity_main.xml و content_main.xml) و کد زیر را در آن وارد نمائید.

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="info.androidhive.recaptcha.MainActivity">
 
  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">
 
    <android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="?attr/colorPrimary"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />
 
  </android.support.design.widget.AppBarLayout>
 
  <include layout="@layout/content_main" />
 
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
content_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="@dimen/activity_margin"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context="info.androidhive.recaptcha.MainActivity"
  tools:showIn="@layout/activity_main">
 
  <LinearLayout
    android:id="@+id/layout_feedback_form"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">
 
    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/title_form"
      android:textColor="#666666"
      android:textSize="20dp"
      android:textStyle="bold" />
 
    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/desc_form" />
 
    <EditText
      android:id="@+id/input_feedback"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="@dimen/activity_margin"
      android:gravity="top"
      android:hint="@string/hint_feedback"
      android:lines="5" />
 
    <Button
      android:id="@+id/btn_send"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="@dimen/activity_margin"
      style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored"
      android:text="@string/btn_send"
      android:textColor="@android:color/white" />
 
  </LinearLayout>
 
  <TextView
    android:id="@+id/message_feedback_done"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="40dp"
    android:gravity="center"
    android:padding="@dimen/activity_margin"
    android:text="@string/message_feedback_done"
    android:textSize="22dp"
    android:visibility="gone" />
 
</LinearLayout>

یک کلاس جدید به نام MyApplication.java ایجاد نمائید و آن را از Application توسعه یا extend کنید. در این کلاس Volly نمونه های یکتایی را ایجاد خواهد کرد.

MyApplication.java
import android.app.Application;
import android.text.TextUtils;
 
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
 
/**
 * Created by ravi on 13/03/18.
 */
 
public class MyApplication extends Application {
 
  public static final String TAG = MyApplication.class
      .getSimpleName();
 
  private RequestQueue mRequestQueue;
 
  private static MyApplication mInstance;
 
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    mInstance = this;
  }
 
  public static synchronized MyApplication getInstance() {
    return mInstance;
  }
 
  public RequestQueue getRequestQueue() {
    if (mRequestQueue == null) {
      mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
    }
 
    return mRequestQueue;
  }
 
  public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req, String tag) {
    // set the default tag if tag is empty
    req.setTag(TextUtils.isEmpty(tag) ? TAG : tag);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req) {
    req.setTag(TAG);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void cancelPendingRequests(Object tag) {
    if (mRequestQueue != null) {
      mRequestQueue.cancelAll(tag);
    }
  }
}

فایل AndroidManifest.xml را باز کرده و MyApplication  را به تگ <application> اضافه نمائید. ما همنین به مجوزهای اینترنت نیز نیاز خواهیم داشت.

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.recaptcha">
 
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 
  <application
    android:name=".MyApplication">
  </application>
 
</manifest>

در نهایت فایل MainActivity.java را باز کرده و موارد زیر را انجام دهید:

مقدار  SAFETY_NET_API_SITE_KEY را با مقدار کلید سایت در SafetyNet جایگزین نمایئد.

مقدار URL_VERIFY_ON_SERVER را URL مربوط به سرور خود جایگزین نمائید.

validateCaptcha() متن کپچا را نمایش داده و پاسخ کاربر را در صورت نیاز به اعتبار سنجی به سرور خواهد آورد.

متد verifyTokenOnServer() پاسخ کاربر را در سرور دریافت نموده و آن را برای اعتبار سنجی از طریق کلید محرمانه آمده می کند.

https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify و مقادیر لازم تایید می شوند.

در زمانی که پاسخ کاربر (توکن ها ) تایید شدند ، سرور از طریق JSON پیام موفقیت عملیات را ارسال می کند.

MainActivity.java
package info.androidhive.recaptcha;
 
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
 
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.StringRequest;
import com.google.android.gms.common.api.ApiException;
import com.google.android.gms.common.api.CommonStatusCodes;
import com.google.android.gms.safetynet.SafetyNet;
import com.google.android.gms.safetynet.SafetyNetApi;
import com.google.android.gms.tasks.OnFailureListener;
import com.google.android.gms.tasks.OnSuccessListener;
 
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
 
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
import butterknife.BindView;
import butterknife.ButterKnife;
import butterknife.OnClick;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private static final String TAG = MainActivity.class.getSimpleName();
 
  // TODO - replace the SITE KEY with yours
  private static final String SAFETY_NET_API_SITE_KEY = "6Lf8z0sUAAAAAP80KqD1U-3e7M_JlOrgWSms5XDd";
 
  // TODO - replace the SERVER URL with yours
  private static final String URL_VERIFY_ON_SERVER = "https://api.androidhive.info/google-recaptcha-verfication.php";
 
  @BindView(R.id.input_feedback)
  EditText inputFeedback;
 
  @BindView(R.id.layout_feedback_form)
  LinearLayout layoutFeedbackForm;
 
  @BindView(R.id.message_feedback_done)
  TextView messageFeedbackDone;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ButterKnife.bind(this);
 
    Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    getSupportActionBar().setTitle(getString(R.string.feedback));
    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
 
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Always check Android Studio `LogCat` for errors!", Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
 
  @OnClick(R.id.btn_send)
  public void validateCaptcha() {
 
    String feedback = inputFeedback.getText().toString().trim();
    // checking for empty feedback message
    if (TextUtils.isEmpty(feedback)) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter feedback!", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
 
    // Showing reCAPTCHA dialog
    SafetyNet.getClient(this).verifyWithRecaptcha(SAFETY_NET_API_SITE_KEY)
        .addOnSuccessListener(this, new OnSuccessListener<SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse>() {
          @Override
          public void onSuccess(SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse response) {
            Log.d(TAG, "onSuccess");
 
            if (!response.getTokenResult().isEmpty()) {
 
              // Received captcha token
              // This token still needs to be validated on the server
              // using the SECRET key
              verifyTokenOnServer(response.getTokenResult());
            }
          }
        })
        .addOnFailureListener(this, new OnFailureListener() {
          @Override
          public void onFailure(@NonNull Exception e) {
            if (e instanceof ApiException) {
              ApiException apiException = (ApiException) e;
              Log.d(TAG, "Error message: " +
                  CommonStatusCodes.getStatusCodeString(apiException.getStatusCode()));
            } else {
              Log.d(TAG, "Unknown type of error: " + e.getMessage());
            }
          }
        });
  }
 
  /**
   * Verifying the captcha token on the server
   * Post param: recaptcha-response
   * Server makes call to https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify
   * with SECRET Key and Captcha token
   */
  public void verifyTokenOnServer(final String token) {
    Log.d(TAG, "Captcha Token" + token);
 
    StringRequest strReq = new StringRequest(Request.Method.POST,
        URL_VERIFY_ON_SERVER, new Response.Listener<String>() {
 
      @Override
      public void onResponse(String response) {
        Log.d(TAG, response.toString());
 
        try {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject(response);
          boolean success = jsonObject.getBoolean("success");
          String message = jsonObject.getString("message");
 
          if (success) {
            // Congrats! captcha verified successfully on server
            // TODO - submit the feedback to your server
 
            layoutFeedbackForm.setVisibility(View.GONE);
            messageFeedbackDone.setVisibility(View.VISIBLE);
          } else {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), message, Toast.LENGTH_LONG).show();
          }
        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Json Error: " + e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
 
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.e(TAG, "Error: " + error.getMessage());
      }
    }) {
      @Override
      protected Map<String, String> getParams() {
        Map<String, String> params = new HashMap<>();
        params.put("recaptcha-response", token);
 
        return params;
      }
    };
 
    MyApplication.getInstance().addToRequestQueue(strReq);
  }
}

۴٫ اعتبار سنجی توکن های کپچای گوگل در سرور از طریق PHP

در زیر کد PHP برای اعتبار سنجی توکن های مربوط به کپچای گوگل در سمت سرور آورده شده است.

google-recaptcha-verfication.php
<?php
$ch = curl_init();
 
// TODO - Define your SafetyNet Secret in the below line
$secretKey = 'Place your SafetyNet Secret here';
$captcha = isset($_POST['recaptcha-response']) && !empty($_POST['recaptcha-response']) ? $_POST['recaptcha-response']: '';
 
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_URL => 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify',
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => [
    'secret' => $secretKey,
    'response' => $captcha,
    'remoteip' => $_SERVER['REMOTE_ADDR']
  ],
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true
]);
 
$output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
 
$json = json_decode($output);
$res = array();
 
if($json->success){
  $res['success'] = true;
  $res['message'] = 'Captcha verified successfully!';
}else{
  $res['success'] = false;
  $res['message'] = 'Failed to verify captcha!';
}
 
echo json_encode($res);
?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 16 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.