توضیحات مختصر

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی

– تدریس خط به خط کتاب تدرسی 

– ارائه سوالات و نکات امتحانی و کنکوری در حین تدریس 

– تجزیه و تحلیل مفهومی نکات کتاب و طرح سوالات احتمالی

– ارائه تصاویر علمی و مرتبط با کتاب و تشریح تصویری 

– ارائه انیمیشن های مرتبط با مفاهیم کتاب و تشریح انیمیشنی مفاهیم کتاب درسی 

– ارائه رهنمودهای انگیزشی برای  اینکه چطور در زیست شناسی بهترین باشیم

توضیحات بیشتر

آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی

– تدریس خط به خط کتاب تدرسی 

– ارائه سوالات و نکات امتحانی و کنکوری در حین تدریس 

– تجزیه و تحلیل مفهومی نکات کتاب و طرح سوالات احتمالی

– ارائه تصاویر علمی و مرتبط با کتاب و تشریح تصویری 

– ارائه انیمیشن های مرتبط با مفاهیم کتاب و تشریح انیمیشنی مفاهیم کتاب درسی 

– ارائه رهنمودهای انگیزشی برای  اینکه چطور در زیست شناسی بهترین باشیم

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فصل۱ – تنظیم عصبی

گفتار۱ – یاخته های بافت عصبی

گفتار۲ – ساختار دستگاه عصبی

فصل۲ – حـــواس

گفتار۱ – گیرنده های حسی

گفتار۲ – حــواس ویژه

گفتار۳ – گیرنده های حسی جانوران

فصل۳ – دستگاه حرکتی

گفتار۱ – استخوان ها و اسکلت

گفتار۲ – ماهیچه و حرکت

فصل۴ – تنظیم شیمیایی

گفتار۱ – ارتباط شیمیایی

گفتار۲ – غدّه های درون ریز

فصل ۵ – ایمـنــی

گفتار ۱ – نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

گفتار۲ – دومین خط دفاعی

واکنش های عمومی اما سریع              

گفتار۳ – سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل۶ – تقسیم یاخته

گفتار۱ – کـرومـوزوم

گفتار۲ – میـتــوز

گفتار۳ – میتوز و تولید مثل جنسی

فصل۷ – تولید مثل

گفتار۱ – دستگاه تولید مثل در مرد

گفتار۲ – دستگاه تولید مثل در زن

گفتار۳ – رشد و نمو جنین

گفتار۴ – تولید مثل در جانوران

فصل۸ – تولید مثل نهاندانگـان

گفتار۱ – تولید مثل غیر جنسی

گفتار۲ – تولید مثل جنسی

گفتار۳ – از یاخته تخم تا گیاه

فصل۹ – پاسخ گیاهان به محرکها

گفتار۱ – تنظیم کننده های رشد درگیاهان

گفتار۲ – پاسخ به محیط

محصولات مرتبط

نظرات شما

طراحی سایت
طراحی سایتسئوفروش ویلا و اجاره ویلاسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلا
قالب ووکامرس