Learning Matlab 2015

آموزش نرم افزار متلب 2015

34,000 تومان

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار MATLAB R2015a، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش MATLAB 2015 می باشد.

شماره شناسنامه اثر: ۰۴۹۱۱۵-۰۲۳۷۸-۸

در انبار موجود نمی باشد

می‌توانید ایمیل خود را وارد کنید تا از موجود شدن این محصول بصورت خودکار آگاه گردید.

چکیده

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار MATLAB R2015a، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش MATLAB 2015 می باشد.

شماره شناسنامه اثر: ۰۴۹۱۱۵-۰۲۳۷۸-۸

توضیحات

Learning Matlab 2015

آموزش نرم افزار متلب ۲۰۱۵

نرم افزار MATLAB یک محیط نرم افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با نحوه ایجاد و مدیریت ماتریس ها آشنا شده، سپس با مطالعه مبحث انواع عملگرها، نحوه کار با ساختار های کنترلی را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفهوم تابع آشنا شده و نحوه کار با انواع توابع را خواهید آموخت. کار با اعداد مختلط، توابع مرتب سازی ماتریس ها و توابع کار با بردارها نیز از دیگر مباحث این دوره آموزشی می باشد.

در دوره متوسط این آموزش، ابتدا به بررسی توابع کار با رشته ها، تاریخ و زمان و تابع Strcat پرداخته، سپس با بررسی نحوه محاسبات عددی و ریاضی، انواع روش های درج و ویرایش نمودارها را خواهید آموخت. کار با چند جمله ای ها، معادلات جبری، انتگرال، Taylor و لاپلاس از دیگر مباحث این دوره آموزشی است. در دوره پیشرفته نیز شما ابتدا با روش های مختلف پردازش تصویر بصورت کامل آشنا شده، سپس با مطالعه رابط گرافیکی، نحوه کدنویسی Component ها را فراخواهید گرفت. نحوه کار با تابع های Set ،Waitbar ،Inputdlg و Uigetfile نیز بخش دیگری از مطالبی است که در دوره پیشرفته با آن ها آشنا خواهید شد.

این بسته شامل ۲ عدد DVD ٩ گیگابایتی حاوی نرم افزار MATLAB R2015a، دوره های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش MATLAB 2015 می باشد.

نرم افزار Learning Matlab 2015 :

این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار MATLAB R2015a ویرایش های ٣٢ و ۶۴ بیتی به منظور استفاده در آموزش MATLAB 2015 می باشد. پس از نصب با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. نرم افزار MATLAB R2015a بر روی تمامی نسخه های ویندوز از XP تا ۱۰ قابل نصب خواهد بود.

آموزش دوره مقدماتی Learning Matlab 2015 :

١ – مقدمه
مقدمه

٢ – ورود به برنامه
آشنایی با محیط کاری – آشنایی با Help – مبانی اولیه

٣ – کار با متغیرها
قواعد نام گذاری متغیرها – انواع داده ای متغیر

۴ – مقدمات کار با نرم افزار
آشنایی با مفاهیم کلی – کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی – کار با Mfileها – درج توضیحات

۵ – ایجاد ماتریس ها
ایجاد ماتریس – ایجاد ماتریس با گام های مشخص – ماتریس های رشته ای

۶ – مدیریت ماتریس ها
دسترسی به عناصر یک ماتریس – اتصال دو ماتریس

٧ – توابع ایجاد ماتریس ها
توابع ایجاد ماتریس ها (١) – توابع ایجاد ماتریس ها (٢)

٨ – عملگرهای ابتدایی
عملگرهای جمع، تفریق و ضرب – عملگر تقسیم

٩ – سایر عملگرها
عملگر توان و ماتریس ترانهاده – عملگرهای رابطه ای – عملگرهای منطقی

١٠ – ساختارهای کنترلی (١)
دستور شرطی If – دستور Switch – حلقه For – آشنایی با Break و Continue

١١ – ساختارهای کنترلی (٢)
حلقه های For تو در تو – حلقه While – دستور Try-Catch

١٢ – تنظیمات کدها
ایجاد فرو رفتگی در کد – تعیین سایز و رنگ کد – قابلیت Command History

١٣ – مفهوم تابع
مفهوم تابع

١۴ – استفاده از توابع
ایجاد تابع – کار با توابع – دستور Return

١۵ – توابع بازگشتی
توابع بازگشتی

١۶ – توابع عمومی
توابع Disp و Pause – تابع Msgbox

١٧ – توابع عملیاتی (١)
توابع Factorial و Sum – توابع Min ،Max ،Mean و Mod – توابع Round ،Ceil و Floor – توابع Median و Mode

١٨ – توابع عملیاتی (٢)
توابع Primes ،Isprime ،Abs و Char – تابع Size – توابع Ind2sub و Sub2ind – توابع Perms و Rot90

١٩ – توابع عملیاتی (٣)
توابع Flipud و Fliplr – تابع Linspace – توابع Var و Std – توابع Factor ،GCD و LCM

٢٠ – کار با اعداد مختلط
کار با اعداد مختلط

٢١ – توابع مرتب سازی ماتریس ها
توابع مرتب سازی ماتریس ها (١) – توابع مرتب سازی ماتریس ها (٢)

٢٢ – تابع Find
تابع Find

٢٣ – توابع کار با بردارها
توابع کار با بردارها (١) – توابع کار با بردارها (٢)

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

آموزش دوره متوسط Learning Matlab 2015 :

١ – توابع کار با رشته ها
متغیرهای رشته ای و عددی – توابع Str2num و Num2str

٢ – تابع Strcat
تابع Strcat (١) – تابع Strcat (٢)

٣ – ویرایش رشته ها
توابع مقایسه و تبدیل رشته ها – جستجو و جایگزینی رشته ها – کار با فضاهای خالی در رشته ها – چاپ ستاره

۴ – توابع تاریخ و زمان
توابع تاریخ و زمان

۵ – کار با فایل ها
توابع Fopen و Fclose – تابع Fgetl – توابع Frewind و Fileread – توابع Feof و Type

۶ – محاسبات عددی و ریاضیاتی
حل معادلات خطی – رسم نمودار توابع – ترسیم چند تابع در یک نمودار

٧ – افزودن جزئیات به نمودارها
تعیین Style و ضخامت نمودار – افزودن همزمان جزئیات (١) – افزودن همزمان جزئیات (٢)

٨ – تغییر خصوصیات نمودار
ایجاد Handle – ایجاد Title ،Label و Legend – دستور Hold On – تغییر بازه نمودار – ایجاد Grid

٩ – توابع نمایش نمودارها
تابع Subplot – تابع Plotyy

١٠ – ترسیمات قطبی
ترسیمات قطبی

١١ – نمودارهای سه بعدی
تابع Surf – تابع Sphere – توابع Ellipsoid و Plot3

١٢ – نمودارهای میله ای
نمودارهای میله ای (١) – نمودارهای میله ای (٢) – ایجاد تغییر در نمودارهای میله ای

١٣ – سایر نمودارها
نمودارهای دایره ای – نمودارهای توپوگرافی

١۴ – توابع کار با چند جمله ای ها
توابع Polyder و Ployval – تابع Polyfit – تابع Polyint – تابع Roots – توابع Conv و Deconv

١۵ – جعبه ابزار Symbolic Math
متغیرهای Symbolic – ثابت های Symbolic – حساب دیفرانسیل

١۶ – معادلات جبری
حل معادلات جبری – حل دستگاه معادلات جبری

١٧ – اعمال فرضیات
اعمال فرضیات

١٨ – توابع کاربردی (١)
تابع Numden – تابع Limit

١٩ – توابع کاربردی (٢)
تابع Expand – تابع Rsums – تابع Symsum

٢٠ – محاسبه انتگرال یک تابع
محاسبه انتگرال یک تابع

٢١ – سایر توابع
تابع Finverse – تابع Vpasolve

٢٢ – کار با Taylor
تابع Taylor – ابزار Taylor

٢٣ – محاسبه لاپلاس
محاسبه لاپلاس

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

آموزش دوره پیشرفته Learning Matlab 2015 :

١ – آشنایی با Curve Fitting
کار با Curve Fitting – متدهای Curve Fitting – اعمال Surface Fitting

٢ – پردازش تصویر
تابع Imread – انواع تصاویر

٣ – توابع تبدیل تصاویر
تابع Im2bw – تابع Graythresh – تابع Rgb2gray

۴ – توابع کار با تصاویر
تابع Repmat – توابع Imageinfo و Impixel

۵ – چرخاندن و برش تصویر
تابع Imrotate – تابع Imcrop

۶ – ادغام و کسر تصاویر
تابع Imadd – تابع Imsubtract – اضافه کردن مقدار به تصویر

٧ – سایر توابع کار با تصاویر
ضرب و تقسیم بر روی تصاویر – تابع Imresize – تابع Corr2

٨ – لبه یابی تصاویر
تابع Edge – متد Sobel – سایر متدهای لبه یابی

٩ – توابع ویرایش تصاویر
تابع Imfill – تابع Bwlabel

١٠ – تابع Regionprops
کار با تابع Regionprops – خصوصیات تابع Regionprops (١) – خصوصیات تابع Regionprops (٢)

١١ – سایر خصوصیات تابع Regionprops
خصوصیت Centroid – تابع Bwareaopen – خصوصیت EulerNumber

١٢ – جستجو و چرخاندن Object
جستجو و چرخاندن Object

١٣ – دریافت اطلاعات از تصاویر RGB
دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (١) – دریافت اطلاعات از تصاویر RGB (٢)

١۴ – ایجاد تصاویر خاکستری
ایجاد تصاویر خاکستری

١۵ – رابط گرافیکی
ایجاد یک GUI – ترازبندی و توزیع Componentها

١۶ – بازکردن پروژه
بازکردن پروژه

١٧ – کدنویسی Componentها
افزودن کد به Componentها – دریافت اطلاعات از کاربر – رسم نمودار

١٨ – تابع Set
تابع Set

١٩ – کار با منوها
ایجاد منو – کدنویسی منوها

٢٠ – تابع Waitbar
تابع Waitbar

٢١ – تابع Inputdlg
تابع Inputdlg (١) – تابع Inputdlg (٢)

٢٢ – تابع Uigetfile
تابع Uigetfile

٢٣ – ایجاد فایل EXE
ایجاد فایل EXE

٢۴ – آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون عملی

٢۵ – آزمون های تستی
شامل ۶٠ عدد تست

learning matlab 2015 Learning Matlab 2015 Learning Matlab 2015 Learning Matlab 2015

Learning Matlab 2015

Learning Matlab 2015-Learning Matlab 2015-Learning Matlab 2015-Learning Matlab 2015-Learning Matlab 2015-Learning Matlab 2015-Learning Matlab 2015

توضیحات تکمیلی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Learning Matlab 2015”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

محصولات مرتبط

طراحی سایت