آموزش Autocad 2018

کد محصول: E1413

35,000 تومان

وضعیت محصول: موجود

گارانتی

نماینده رسمی بهکامان در ایران

تعداد دیسک

تعداد دیسک این محصول

توضیحات مختصر

نسخه : ۲۰۱۸

سال تولید : ۱۳۹۶

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : ۲ عدد

مدت زمان آموزش : ۲۵ ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

توضیحات بیشتر

آموزش Autocad 2018

شماره شناسه اثر (( پروانه انتشار نرم افزار )) : ۸۰۰۲۸۲۰۵۸۸۷۴

مباحث آموزشی : 

فصل اول: دستورات مقدماتی

New

Open

Save

Save As

Exit

فصل دوم: محدوده و مختصات

Limits

مختصات

فصل سوم: دستورات ترسیمی

Line

Ellipse

Helix

Divide

Wipeout

Hatch

List

Pan

Osnap

Circle

Rectangle

Donut

Measure

Block

Table

ID Point

Undo

فصل چهارم: دستورات ویرایشی

Erase

Offset

Rotate

Trim

Chamfer

LTScale

Print

Copy

Array

Scale

Extend

Fillet

Match Properties

Mirror

Move

Stretch

Break

Explode

فصل پنجم: دستورات ویرایش متن

DText,Text

Multiline Text

Text Style

Edit Text

فصل ششم: لایه ها

Layer

فصل هفتم: اندازه گذاری

اندازه گذاری Linear

اندازه گذاری    Arclength

اندازه گذاری Radius

اندازه گذاری  Diameter

اندازه گذاری  Baseline

اندازه گذاری  Quick

دستور Leader

دستور Ddedit

اندازه گذاری Aligned

اندازه گذاری  Ordinate

اندازه گذاری Jogged

اندازه گذاری Angular

اندازه گذاری Continue

دستور Center Mark

دستور Tolerance

دستور Dimension Style

دستور  DIMSPACE

دستور  DIMBREAK

دستور  QLATTACH

دستور  QLDETACHSET

دستور  AIMLEADEREDITADD

دستور  AIMLAEDEREDITREMOVE

دستور MLEADERALIGN

دستور DIMINSPECT

دستور DIMJOGLINE

دستور  DIMASSOC

دستور  DIMASSOCIATE

متغیر سیستمی DIMLFAC

فصل هشتم: سه بعدی

Region

Revolve

Union

Imprint Edges

Extrude Faces

Rotate Faces

Copy Faces

Polysolid

Cone

Torus

Boundary

Sweep

Subtract

Color Edges

Move Faces

Taper Faces

Shell

Box

Sphere

Pyramid

Extrude

Loft

Intersect

Copy Edges

Offset Faces

Color Faces

Slice

Wedge

Cylinder

فصل نهم: مدلسازی سطوح

دستور SURFNETWORK

دستور SURFPATCH

متغیر سیستمی SURFACEMODELINGMODE

دستور SURFSCULPT

دستور CONVTONURBS

دستور۳DEDITBAR

دستور CVSHOW

دستورCVHIDE

دستور CVADD

دستورCVREMOVE

دستورANALYSISZEBRA

دستورANALYSISCURVATURE

دستورANALYSISDRAFT

دستورANALYSISOPTIONS

دستورINTERFERE

دستور FLATSHOT

دستور SUBTRACT

دستور THICKEN

دستور PLANESURF

دستور SURFBLEND

دستور CVREBUILD

دستور PROJECT GEOMETRY

دستور SELECTION PLANE

تنظیمات SELECTION PLANE

دستور LIVESELECTION

دستورSELECTIONPLANEJOG

دستور SELECTION PLANE TO BLOCK

دستور SELECTION PLANE SETTINGS

دستور FLATTEN

فصل دهم: مدلسازی توری

دستور ۳DFACE

دستور ۳DMESH

دستور PFACE

گزینه DISH

گزینه DOME

دستور MESH PRIMITIVE OPTIONS

دستور TABSURF

دستور RULESUR

دستور EDGESURF

دستور REVSURF

متغیر سیستمی SURFTAB1

متغیر سیستمی SURFTAB2

دستور  MESH SMOOTH

دستور MESHSMOOTHMORE

دستور MESHSMOOTHLESS

دستور MESHREFINE

دستور MESHCREASE

دستور MESHUNCREASE

دستور MESHOPTIONS

دستور MESHEXTRUDE

دستور MESHSPLIT

دستور MESHMERGE

دستور MESHCAP

دستور MESHCOLLAPSE

دستور MESHSPIN

دستور CONVTOSOLID

دستورCONVTOSURFACE

فصل یازدهم: مدلسازی موضوعات صلب

دستور POLYSOLID

متغیر سیستمی  SOLIDHIST

دستور PRESSPULL

متغیر سیستمی FACETRES

متغیر سیستمی  ISOLINES

دستور SOLIDEDIT

دستور FILLETEDGE

فصل دوازدهم: متحرک سازی در AUTCAD

متحرک سازی از طریق کار بر روی موضوعات در فایل پیش نمایش

دستور SCRIPT

دستور DELAY

دستور TEXTSCR

دستور GRAPHSCR

دستور RESUME

دستور RSCRIPT

متغیر سیستمی LOGFILEMODE

متغیر سیستمی  LOGFILEPATCH

متغیر سیستمی LOGFILEOFF

متغیر سیستمیLOGFILEEON

متحرک سازی از طریق اسلاید در فایل پیش نویس

دستور MSLIDE

دستور VSLIDE

متغیر سیستمی FILEDIA

متحرک سازی از طریق دستورANIPATCH

فصل سیزدهم: برخی از امکانات اتوکد

قابلیت های جدید ارسال فایل به صورت زیپ(Transmittal)

امکاناتی برای صدور(Export)

صدور چیدمان فضای کاغذ

نمایش مشخصات عمومی موضوعات

ارائه گزارشی از جزئیات چاپ

امکاناتی برای متون تحت ویرایش

مکانی یابی جغرافیایی Geographic Location))

قابلیت ضبط عملکرد (Action Recorder)

قابلیت ایجاد حرکت نمایشی (Show Motion)

امکانات جدید تابلوهای External References و Sheet Set Manager

فصل چهاردهم: ابزارهای سودمند در اتوکد

تازه های اتوکد

صورت ظاهری اتوکد

Parametric Drawing (ترسیمات پارامتریک)

Dynamic Blocks (بلوک های دینامیکی)

Action Bars (نوارهای مربوط به موضوعات Action)

ابزارهای نوشتاری (Annotation Tools) وHatch (هاشور)

Reverse Tools( ابزارهای معکوس سازی)

Spline Editing Tools (ابزارهای اصلاح منحنی)

Communicate ( امکانات ارتباطی)

Explore( اکتشاف در محیط)،تنوع در طراحی

Customize(خصوصی سازی)،قابلیت ضبط عملکرد

دستور COMMANDLINEHIDE

دستور UNDEFINE

دستور REDEFINE

لغو ورودی های صفحه کلید

دستور MULTIPLE

دستور ADDSELECTED

دستور HYPERLINK

دستور ETRANSMIT

دستور DWGPROPS

محصولات مرتبط

نظرات شما

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیفروش ویلا و اجاره ویلااجاره ویلافروش ویلا
قالب ووکامرس